Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste Koneosapalvelu Oy:n asiakastiedoista

1. Rekisterinpitäjä

Koneosapalvelu Oy
Y-tunnus: 01577936
Teollisuustie 5, 35700 Vilppula
puh. 020 755 1240
info@koneosapalvelu.fi

Koneosapalvelu kuuluu Outokummun Metalli-konserniin.

2. Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietoja?

 1. Myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseksi.
 2. Varmistaaksemme tilaamiesi tuotteiden ja palveluiden toimitukset.
 3. Tarjotaksemme mahdollisimman monipuolista ja henkilökohtaista asiakaspalvelua, esimerkiksi kohdennettua viestintää ja suosituksia erilaisista tuotteista ja huoltopalveluista.

Kun käsittelemme henkilötietoja edellä kuvatuin tavoin, on käsittelyn perustana olemassa oleva asiakassuhde tai tieto siitä, että henkilö toimii yrityksen edustajana tai muutoin tehtävässä, johon markkinoitavat tuotteemme liittyvät.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja hoitaaksemme lakiin sekä viranomaismääräyksiin perustuvat velvollisuudet turvallisuutta ja vastuullisuutta unohtamatta. Tällöin käsittelyn perustana on lakisääteinen velvoite.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja verkkopalveluiden käytön seurantaan. Käytämme Google Analytics -ohjelmistoa verkkopalvelun seurantaan.

3. Tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja keräämme ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tarjous- ja tilausprosessin yhteydessä, tuotteiden ja palveluiden oston ja käytön yhteydessä, verkkosivuillamme, messujen ja muiden tapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Voimme päivittää tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoamien palvelujen avulla tai muista vastaavista luotettavista ulkoisista tietolähteistä.

4. Asiakkaista kerättävä tieto

Tuotteiden toimittamiseen ja palveluiden tuottamiseen liittyvät tiedot.
Käsittelemme alla kuvattuja henkilötietoja kanssamme asioineilta henkilöiltä:

 • Myynti-, maksu- ja muut tapahtumatiedot, joiden yhteydessä tarvitaan yrityksen ja henkilön nimi- ja yhteystiedot, y-tunnus, sähköposti ja puhelinnumero. Luottotietojen tarkistusta varten saatamme tarvita myös henkilötunnuksen.
 • Palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa, kuten internet-palveluissa, sisältäen mm. lokitiedot ja evästeet.
 • Suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot, kuten mitä viestejä on lähetetty ja onko niitä avattu.
 • Asiakkaaseen liitettävät ulkoisista tietolähteistä, kuten Suomen Asiakastiedon yritystietojärjestelmästä, saatavat tiedot.
 • Asiakaspalautteeseen, reklamaatioihin ja takuuhakemuksiin ja niihin vastaamiseen liittyvät tiedot.
 • Asiakkaan antamat palvelua personoivat ja asiointia helpottavat tiedot, kuten asiakasyrityksen toimiala tai asiakkaan käytössä olevat laitteet ja koneet.
 • Markkinointikiellot.

5. Henkilötietojen käsittelijät

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT-järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä ja palveluiden tuottajina. Nämä asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Emme luovuta asiakastietoja Koneosapalvelun ja Outokummun Metalli-konsernin palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

6. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

7. Tietojen säilytysaika

Koneosapalvelun liiketoiminta sisältää vanhojen koneiden ja käytettyjen komponenttien kunnostamista ja huoltamista, joten paremman ja nopeamman asiakaspalvelun turvaamiseksi tietoja ei lähtökohtaisesti poisteta. Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön.

8. Asiakkaidemme oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, joita Koneosapalvelu käsittelee. Voit käyttää oikeuksiasi tekemällä asiakastietopyynnön Koneosapalvelulle kirjallisesti allekirjoituksella varustettuna (yritystietojen osalta prokuristi).  Pyyntöösi vastataan kuukauden kuluessa. Toteutamme näitä oikeuksia tässä kuvatulla tavalla, huomioiden soveltuvat lait ja niiden asettamat rajoitukset.

Asiakkaanamme sinulla on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

 1. Oikeus saada pääsy tietoihin
  Sinulla on oikeus saada Koneosapalvelulta jäljennös omista henkilötiedoistasi sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi. Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti sähköpostina tai vaihtoehtoisesti asiakirjana postitse.
 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.
 3. Oikeus tietojen poistamiseen
  Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Jos Koneosapalvelulla on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.
 4. Käsittelyn rajoittaminen
  Sinulla on oikeus tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
 5. Käsittelyn vastustaminen
  Sinulla on oikeus myös vastustaa tietojesi käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointiin.
 6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Sinulla on oikeus saada tietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen. Tiedot toimitetaan sinulle sähköpostilla.
 7. Oikeus peruuttaa suostumus
  Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus silloin, kun se on henkilötietojen käsittelyn perusteena. Kun suostumus peruutetaan, suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely lopetetaan.
 8. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
  Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Mikäli olet sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi lainmukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

9. Tietojen suojaamisen periaatteet

Varmistamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Outokummun Metalli-konsernin tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa.