Verkstadstjänster

Tillverkning av egna produkter

Vi tillverkar nya reservdelar särskilt till skogsmaskiner och timmerlyftkranar i vår verkstad i Vilppula. I vårt tillverkningsprogram ingår bland annat delar till kraftöverföring, t.ex. axlar, flänsar och kugghjul samt delar till timmerlyftkranar såsom kuggstänger, kuggdelar, pelare och cylindrar. Vi tillverkar även VAHVA-gripar och KOPA-hängen. En del av VAHVA-gripmodellerna tillverkas i vårt moderbolags, Outokummun Metalli Oy, fabrik i Outokumpu.

Vi har under åren samlat betydande mängder kundåterkopplingar om förslitningsdelar till skogsmaskiner och lyftkranar. Vår produktutveckling drar nytta av den kunskapen och vår målsättning är att alltid tillverka mer hållbara reservdelar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi utför även utformning, tillverkning och reparation av hydraulcylindrar.

Utöver tillverkning av nya produkter utför vi även renoveringar av begagnade delar till reservdelar i vår verkstad.

Läs mer om reservdelar

Serviceverkstadens stöd

Verkstaden stöder våra egna serviceverksamheter på ett flexibelt sätt - verkstaden för tunga maskiner, verkstaden för kraftöverföring, lyftkransservice och hydraulikservice. Vi kan snabbt utföra eventuell nödvändig svarvning, borrning, svetsning (även reparationssvetsning av gjutjärnsdelar) av komponenter som ska servas samt cylinderreparationer, vilket minimerar driftstopptiden för maskiner som lämnas in för service.