Koneosapalvelus utbyggnad av verksamhetslokalerna i Vilppula har slutförts

Finlands modernaste tjänstehelhet för teknisk handel och hydraulservice finns i Vilppula, efter att Koneosapalvelu Oy:s utbyggnadsprojekt för affärslokaler har avslutats. 

Den största investeringen i Koneosapalvelus historia genomfördes effektivt på cirka två år från att investeringsbeslutet togs till att man tog i bruk de nya lokalerna. Investeringarna i byggnader och utrustning möjliggör utveckling av produkt- och tjänsteutbudet samt verksamhetstillväxt.

Försäljning, lager och service i nya lokaler

Koneosapalvelu Oy har byggt nya lokaler intill sin gamla fastighet i Mänttä-Vilppula. De nya lokalerna rymmer Koneosapalvelus butik, tillverkning av slanganordningar, hydraulservice, centrallager samt kontors- och sociala utrymmen. Företagets verkstadsproduktion kommer även i fortsättningen att verka i den gamla hallen intill den nya byggnaden. Dessutom rymmer den andra industribyggnaden på samma gata Koneosapalvelus verkstad för tunga maskiner och produktionen av Kopa-band.

I mars 2018 fattade man beslutet om att investera i nya lokaler. Den egentliga byggfasen inleddes i februari 2019 med markarbeten och byggnaden stod klar den 11 november 2019. Totalt sett kommer flytten och upptrappningen av verksamheten i de nya lokalerna att slutföras i maj 2020, drygt två år efter att investeringsbeslutet fattades.

Tillräckligt med utrymme för utveckling av verksamheten

Koneosapalvelus VD, Ville Nevalainen, belyser projektet med hjälp av kvadratmeter. ”I och med den nya byggnaden fick vi nya lokaler med en total golvyta på 3 660 m². Golvytan i den gamla byggnaden intill är 1 440 m². Förutom lokaler för kundtjänst och service höjdes logistikverksamheten till en ny nivå, inte bara i och med de nya lokalerna utan även när det kommer till informationssystem. Det finns cirka 900 m² varmt förvaringsutrymme och samma mängd kallt förvaringsutrymme. Smidiga leveranser är en mycket viktig del av servicen för vår kundkrets”.

”När vi lägger till 3 400 m² golvyta genom en separat verkstadsbyggnad för tunga maskiner till fastighetskomplexet på Teollisuustie 5, kan vi åtminstone konstatera att bristen på utrymme inte kommer att begränsa vårt företags utveckling inom en snar framtid. I det 8 500 m² stora fastighetskomplexet kan vi även genomföra nya idéer och önskemål från kunderna”.

Betydande investering

Byggnadsinvesteringen uppgår till cirka 4,5 miljoner euro, inklusive nya maskiner och utrustning. Investeringen är den största i Koneosapalvelus historia och gör det möjligt att utöka och utveckla verksamheten. Målet med investeringen är att förbättra kundservicen för både rörlig utrustning och industrikundgrupper. Verksamhetsmiljön är också avgörande för vår egen personals arbetssäkerhet och välbefinnande.

Hydraulik i hjärtat av affärsutvecklingen

Investeringen stärker speciellt Koneosapalvelus ställning som hydraulleverantör. Med den nya butiken hör Vilppulas driftställe till Parker Hannifins största detaljhandelskedja med ParkerStore-status. Koneosapalvelus två andra kontor i Villmanstrand och Kuopio är också ParkerStores.

”Verkstadsutrymmet och -utrustningarna för hydraulservice är säkert de modernaste i Finland, kanske i hela Norden. Vi investerar aktivt i vår hydraulverksamhet i samarbete med de mest kunniga uppdragsgivarna”, säger Nevalainen.

Tilläggsinformation
Koneosapalvelu Oy
Ville Nevalainen
VD
tel. +358 44 0555 150