Koneosapalvelu Oy förvärvar Kithydro Oy och Hyprox Oy

Koneosapalvelu Oy köpte aktierna i Kithydro Oy och Hyprox Oy i företagsförvärven som gjordes 12.9.2019. I och med dessa förvärv kommer Koneosapalvelu att öka sin försäljnings- och serviceverksamhet inom industriell hydraulik samt sin hydraulservicekapacitet. Koneosapalvelu kommer även att kunna erbjuda en ny produktgrupp, hydraulaggregat.

Mikko Koponen, nuvarande VD för Kithydro, utsågs till VD för Kithydro Oy och Hyprox Oy på handelsdagen. De förvärvade företagen kommer att slås samman senare och företagen fortsätter att verka som dotterbolag till Koneosapalvelu. Mikko Koponen ansvarar för sammanslagningen av företagen och deras verksamheter och kommer att fungera som VD för det nya företaget efter sammanslagningen. Ville Nevalainen fortsätter som Koneosapalvelu Oy:s VD.

”Båda förvärvade företagen har en lång historia av att betjäna industrikunder. Efter sammanslagningen med varandra och med Koneosapalvelu kommer helheten att bli en stark aktör inom industriell hydraulik. När man dessutom lägger till Koneosapalvelus och Kithydros stora erfarenheten inom mobilhydraulik kan vi tillhandahålla en mycket mångsidig total hydrauliktjänst. Den nya företagsenheten kommer att ansvara för komponentförsäljning för hydraulik, hydraulaggregat, designkompetens, underhålls- och reparationstjänster samt omfattande varumärkesnärvaro. Det totala utbudet är unikt i finländsk skala. Vi förmår betjäna ett brett spektrum av kunder, från små maskinentreprenörer till stora industrianläggningar, säger Ville Nevalainen, VD för Koneosapalvelu.

Tilläggsinformation

Koneosapalvelu Oy
Ville Nevalainen
+358 44 055 5150
ville.nevalainen@koneosapalvelu.fi

Kithydro Oy
Mikko Koponen
+358 40 687 9505
mikko.koponen@kithydro.fi

De förvärvade företagen i korthet

Kithydro Oy är specialist inom hydraulik, pneumatik och mekaniska transmissioner. Förutom försäljning av hydraulkomponenter och reservdelar, underhåller och reparerar företaget t.ex. hydraulpumpar, -motorer och -cylindrar. Verksamheten omfattar också design och tillverkning av hydraulaggregat. Omsättning 2,15 miljoner euro och 15 anställda år 2018. Tilläggsinformation: www.kithydro.fi

Hyprox Oy är expert inom industriell hydraulik och har specialiserat sig på design och tillverkning av Hyprox hydraulaggregat och försäljning av hydraul- och pneumatiska komponenter. Tjänsterna omfattar även olika hydraulunderhålls- och mätuppgifter. Omsättning 1,68 miljoner euro och 9 anställda år 2018. Tilläggsinformation: www.hyprox.fi