Hannu Soimasuo ny VD för Koneosapalvelu Oy

Diplomingenjör Hannu Soimasuo har utnämnts till VD för Koneosapalvelu Oy från och med den 31 augusti 2020. 

Soimasuo har tidigare varit VD för Javasko Oy. I sin befattning som VD kommer Soimasuo att verka som ledare för hela Koneosapalvelu-koncernen och rapporterar till företagets styrelse. Hans verksamhetsställe är Vilppula. Ville Nevalainen, nuvarande VD för Koneosapalvelu Oy, kommer att bli företagets styrelseordförande.

Enligt Ville Nevalainen är Soimasuos mångsidiga erfarenhet av utveckling och ledning av försäljning, marknadsföring och industriell produktion mycket väl lämpad för att leda Koneosapalvelus breda sortiment av produkter och tjänster och stödja utvecklingen av företagets verksamhet.

Enligt Hannu Soimasuo är arbetet som VD för Koneosapalvelu en intressant möjlighet att leda ett företag som satsar på utveckling av verksamheten och som nyligen har gjort stora investeringar.

Koneosapalvelu kommer att informera sina kunder och intressenter om bytet av VD mer i detalj närmare den aktuella tidpunkten.

Tilläggsinformation
Koneosapalvelu Oy
Ville Nevalainen
VD
tel. +358 44 0555 150

Hannu Soimasuo