Det största investeringsprojektet i Koneosapalvelus historia har inletts

Koneosapalvelu genomgår en stark utvecklingsfas. Företagets nya byggnadsarbete inleddes i Vilppula i Mellersta Finland i februari 2019. Investeringen i lokaler och utrustning möjliggör ytterligare kapacitet och garanterar moderna produktionsutrymmen och reparationsverkstäder.

Nya lokaler för både produktion och kundservice

Koneosapalvelus verksamhet kommer att koncentreras i en ny fastighet samtidigt som befintliga byggnader renoveras. Utbyggnaden kommer att slutföras i slutet av 2019 och ge Koneosapalvelu cirka 2 700 m² nya utrymmen. De nya lokalerna kommer att rymma hydraulverkstad, butik, tillverkning av hydraulslangmontage, centrallager, kontorslokaler samt social- och pausutrymmen för personalen. Dessutom inreder man nya produktionsutrymmen för kraftöverföringsverkstad och cylinderinstallation i en befintlig fastighet.

Nya lokaler leder också till nya maskiner och ny utrustning. Den viktigaste utrustningsinvesteringen kommer att vara ny testutrustning för hydraulikunderhåll, som kommer att ge den finländska marknaden unik kapacitet för test och justering av hydraulpumpar. Man kan använda testutrustningen för testa alla hydraulpumpar med en volym på upp till 380 cm³, med ett maximalt tryck på 550 bar och ett maximalt flöde på 300 l/min.

Koneosapalvelu Finlands första Bosch Rexroth Service Partner

Koneosapalvelus hydraulverkstad blir certifierad Bosch Rexroth Service Partner-verkstad när de nya lokalerna står klara. Samarbetsavtalet med Bosch Rexroth undertecknades i augusti 2018.

Den nya byggnaden med investeringar i maskiner och utrustning ökar kapaciteten och skapar en modern miljö för både hydraulunderhåll och tillverkning av renoverade reservdelar, logistik och kundservice.

Tilläggsinformation
Koneosapalvelu Oy
Ville Nevalainen
VD

Tel. +358 440 555150
ville.nevalainen@koneosapalvelu.fi